Prijava uporabnog modela

Prijava uporabnog modela sastoji se od:

  • zahtjeva za priznanje uporabnog modela (Obrazac UM-1)
  • opisa izuma
  • patentnih zahtjeva
  • crteža – kada je izum takav da ga je prikladno prikazati crtežima
  • sažetka – kratkog sadržaja biti izuma u svrhu tehničkog informiranja.

Detaljnije o tome kako treba sastaviti pojedine elemente prijave možete naći u Zakonu o patentu i Pravilniku o patentu.

Zavod ispituje da li su uredno podneseni propisani elementi prijave, te utvrđuje datum podnošenja prijave na temelju kojeg prijavitelj stječe pravo prvenstva.

Prijava se upisuje u registar uporabnog modela te se provjerava jesu li plaćeni troškovi postupka. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja prijave podnositelj, ako želi i uz naknadu odgovarajućih troškova, može zatražiti svjedodžbu o pravu prvenstva.

Prijava uporabnog modela, za koju se ispitivanjem utvrdi da ispunjava uvjete, ne objavljuje se, već se donosi rješenje o registraciji/odbijanju uporabnog modela, što se može realizirati, u ovisnosti od urednosti prijave, unutar nekoliko mjeseci.


 

Ispiši stranicu