Povrede prava

U slučaju povrede prava patenta, nositelju patenta su na raspolaganju pravne mjere protiv prekršitelja propisane Zakonom o patentu. S obzirom na složenost ovakvih pravnih postupaka i moguće protumjere od strane prekršitelja, ako niste poznavatelj patentnog prava, preporučljivo je u tom slučaju potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

U slučaju povrede prava nositelj uporabnog modela tj. neispitanog prava na temelju njega ne može zahtijevati ostvarivanje građanskopravne zaštite. Kako bi se u sudskom postupku utvrdila povreda prava, Zavodu je potrebno podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje uporabnog modela uz dostavu dokaza da je pokrenut postupak zbog povrede prava. U takvom slučaju Zavod žurno provodi postupak potpunog ispitivanja.

 

Ispiši stranicu