Prestanak prava

Patent i uporabni model predstavljaju privatno vlasništvo nositelja prava, te je stoga odgovornost održavanja tih prava u vrijednosti, te praćenje eventualnih povreda na tržištu i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji sa svrhom sprječavanja povrede stvar samog nositelja prava.

Prestanak zaštite:

 • Protekom roka trajanja patenta
  Patent traje 20 godina od dana podnošenja prijave, konsenzualni patent traje 10 godina od dana podnošenja prijave. 
 • Protekom roka trajanja uporabnog modela
  Uporabni model traje 10 godina od dana podnošenja prijave.
 • Prestankom održavanja prava
  Nositelj patenta odnosno uporabnog modela treba sam voditi računa o rokovima za podmirenje troškova godišnjeg održavanja prava u vrijednosti te podmiriti odgovarajuće troškove prije istjecanja tih rokova. Troškove održavanje moguće je podmiriti i u dodatnom roku od šest mjeseci, ali tada uz plaćanje dvostrukih iznosa troškova.
 • Odricanjem
  Nositelj patenta odnosno uporabnog modela može se na temelju pisane izjave u bilo kojem trenutku trajanja zaštite odreći svoga prava u cijelosti ili djelomično.
 • Poništajem
  Patent koji nije bio priznat u skladu sa zakonskim odredbama može biti poništen u posebnom postupku, koji se pokreće na prijedlog bilo koje fizičke ili pravne osobe ili državnog odvjetnika.

Uporabni model također može biti poništen u posebnom postupku, koji se pokreće na prijedlog bilo koje fizičke ili pravne osobe ili državnog odvjetnika.
 

Ispiši stranicu