Produženje rokova u postupku

Neke radnje u postupku po prijavi (npr. dostava podataka ili priloga, odgovor na obavijest o odbijanju i drugo) potrebno je izvršiti u točno propisanom roku, ili će postupak po prijavi biti okončan.

Za neke radnje u postupku, u slučaju da ih ne možete izvršiti u propisanom roku, Zakon je predvidio mogućnost produljenja roka. Za to je potrebno prije isteka zadanog roka podnijeti zahtjev za produljenje roka, te uplatiti propisanu naknadu troškova. Valja računati s mogućnošću da takav zahtjev Zavod može prihvatiti ili odbiti.

Ukoliko ste propustili učiniti određenu radnju pred Zavodom, a što je uzrokovalo gubitak prava iz prijave ili već priznatog patenta odnosno registriranog uporabnog modela, postoji mogućnost korištenja instituta povrata u prijašnje stanje, odnosno ponovne uspostave prava (članak 28. Zakona) ili nastavka postupka (članak 29. Zakona), ovisno o rokovima i razlozima koji su uzrokovali propust.

 

Ispiši stranicu