Kada potražiti profesionalni savjet?

Prijavljivanje patenata i uporabnih modela a kasnije i njihovo tržišno iskorištavanje mogu biti vrlo složeni s tehničkog, pravnog ili poslovnog aspekta.

Pogrešne ili propuštene radnje u početnoj fazi mogu imati negativne posljedice na konačni ishod zatražene zaštite. S obzirom na složenu tehničku problematiku, način sastavljanja prijave patenta ili prijave uporabnog modela može bitno utjecati na ishod i opseg zaštite, pa se lako može dogoditi da osoba bez iskustva u sastavljanju prijava izostavi neki važan detalj te tako ne ostvari zaštitu ili zaštitu svog izuma u željenom opsegu. Valja znati da takve propuste i "rupe" u zaštiti konkurenti mogu iskoristiti da zaobiđu postojeću zaštitu.

Također, iskustva pokazuju da nedostatak znanja i neiskustvo prijavitelja često dovode do obustave postupka ili odbacivanja prijave, zbog nepoduzimanja ili nepravodobnog poduzimanja neke radnje u postupku.

Mudro je razmisliti o mogućnosti pravovremenog angažiranja odgovarajućih stručnjaka za pružanje stručne pomoći i savjeta prije podnošenja prijave. Da biste bili sigurni da ćete ostvariti kvalitetnu zaštitu Vašeg izuma, preporučljivo je u izradi prijave patenta i postupku potražiti savjet i pomoć registriranog zastupnika, kako bi se izbjegao rizik gubitka prava ili neprimjerene zaštite.

Imajte na umu da Vam  i službenici nadležnog patentnog ureda (u Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo) mogu pomoći samo na način da Vas upoznaju s principima patentne zaštite i formalnim aspektima postupka, ali oni ne mogu za Vas sastaviti prijavu niti voditi postupak u Vaše ime.

Ako ste odlučili podnijeti prijavu patenta ili uporabnog modela bez profesionalne pomoći, sadržaje koji Vam mogu korisno poslužiti možete pronaći u poglavlju Obrasci i publikacije.
 

Ispiši stranicu