Što mora sadržavati prijava patenta?

Prijava patenta mora sadržavati:

  • zahtjev za priznanje patenta
  • opis - jasno i detaljno otkrivanje izuma na način da ga stručnjak iz odnosnog područja tehnike može izvesti
  • patentne zahtjeve - jasno i sažeto određuju predmet i opseg izuma čija se zaštita zahtijeva
  • crteže - kada je izum takav da ga je prikladno prikazati crtežima
  • sažetak - kratak sadržaj biti izuma u svrhu tehničkog informiranja

Detaljne upute oko sastavljanja svakog od navedenih dijelova u skladu sa propisima zemlje u kojoj prijavljujete patent naći ćete u odgovarajućem nadležnom uredu.

Ispiši stranicu