Najčešći problemi

Postupak zaštite izuma patentom zahtijeva posebno stručno tehničko i pravno znanje. Mnoge prijave patenata ne završavaju uspješno iz raznih razloga, na primjer:

 • opis u prijavi ne prikazuje dobro svojstva izuma
 • izum nije nov - bio je otkriven javnosti ili je već poznat i objavljen u patentnoj dokumentaciji prije podnošenja prijave patenta
 • izum predstavlja tek ideju, načelo ili metodu, a ne konkretnu tehničku izvedbu
 • u postupku nije pravovremeno izvršena neka radnja.

Postupak zaštite izuma registracijom uporabnog modela, iako mnogo jednostavniji i brži od postupka za priznanje patenta, također može dovesti do neočekivanih nesporazuma, na primjer:

 • ograničeni predmet zaštite
 • registracijsko pravo nema iste pravne učinke kao patent koji je priznat na temelju postupka potpunog ispitivanja
 • uporabni model nije pravo na temelju kojeg je moguće ostvariti građanskopravnu zaštitu.

Također, prijavitelji ponekad odustaju od daljnjeg vođenja postupka jer, na primjer:

 • nisu sigurni u uspješnu komercijalizaciju svojeg izuma
 • odabiru pogrešnu vrstu zaštite 
 • nisu spremni uložiti ili ne posjeduju potrebna sredstva za nužne troškove koje iziskuje postupak za priznanje patenta
 • nisu dovoljno upućeni u sustav zaštite izuma kako bi mogli riješiti probleme koji se pojavljuju u postupku za priznanje patenta ili postupku za registraciju uporabnog modela.

Kako izbjeći probleme?

 • informirajte se o mogućnostima i načinu zaštite intelektualnog vlasništva
 • razmislite o poslovnoj održivosti Vašeg izuma
 • napravite poslovni plan komercijalizacije Vašeg izuma, s procjenom troškova razvoja, proizvodnje, marketinga i primjerene zaštite
 • ne prikazujte svoj izum u javnosti prije podnošenja prijave patenta ili uporabnog modela
 • izvršite pretraživanje patentnih informacija, kako biste na vrijeme saznali za postojanje eventualnih zapreka u postizanju zaštite.

 

Ispiši stranicu