Međunarodna zaštita žiga

Zaštita žiga ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato.

Zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na sljedeće načine:

 • podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita

 • za cjelokupni teritorij Europske Unije podnošenjem prijave za žig Europske unije (EUTM) izravno nadležnom uredu za žigove Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO) ili putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova.
  Svaka fizička ili pravna osoba u Hrvatskoj može podnijeti prijavu za žig Europske unije.
  Pored informacija na internetskim stranicama Zavoda, više o podnošenju prijave žiga Europske unije i troškovima nalazi se na internetskim stranicama EUIPO-a.

 • podnošenjem jedne međunarodne prijave putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova koja omogućava zaštitu žiga u preko 110 država podnošenjem jedne prijave putem nacionalnog ili regionalnog ureda porijekla osnovne prijave ili registracije žiga.
  Hrvatska je članica Madridskog sporazuma (1891) i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum (1989).
  Svaka fizička i pravna osoba koja je podnijela prijavu žiga ili registrirala žig u Hrvatskoj može podnijeti međunarodnu prijavu putem Madridskog sustava. Pored informacija na internetskim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, više o podnošenju međunarodne prijave, državama koje se međunarodnom registracijom mogu obuhvatiti i troškovima nalazi se na internetskim stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Ispiši stranicu