Postupak međunarodne registracije

Postupak međunarodne registracije iz Republike Hrvatske pokreće se podnošenjem Zavodu prijave za međunarodnu registraciju. Način podnošenja prijave za međunarodnu registraciju žiga putem Zavoda propisan je Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu, a prijava se podnosi na Obrascu MŽ-1 ili obrascu Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (MM-1, MM-2, MM-3). Obrasci se ispunjavaju na propisanom jeziku prijave međunarodne registracije žiga (engleskom ili francuskom jeziku). Uz prijavu obavezno je priložiti dokaz uplate propisane naknade troškova Zavoda za prosljeđivanje međunarodne prijave.

Međunarodna prijava se mora temeljiti na domaćoj registraciji ili prijavi (ovisno o zemlji na koju se odnosi) što znači da priloženi znak i podnositelj moraju biti jednaki kao u domaćoj prijavi ili registraciji. Popis proizvoda i/ili usluga koji se prilaže uz međunarodnu prijavu mora biti obuhvaćen domaćom prijavom ili registracijom.

Zavod prijavu ispituje i urednu prijavu prosljeđuje Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (OMPI/WIPO) koji prijavu:

  • upisuje u Međunarodni registar

  • objavljuje u službenom glasilu

  • šalje službenu obavijest o izvršenoj registraciji nadležnim nacionalnim uredima naznačenih zemalja.

Nakon primljene službene obavijesti nacionalni uredi imaju rok od 12 ili neki uredi rok od 18 mjeseci od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o zahtjevu za priznanje zaštite međunarodno registriranog žiga, u kojem mogu odbiti zaštitu. U tom slučaju daljnji postupak, na temelju kojega prijavitelj eventualno ipak može ishoditi zaštitu žiga uz određene izmjene u prijavi, odnosno ona može biti konačno odbijena, odvija se pred uredom koji je odbio zaštitu, prema odredbama zakonodavstva te zemlje. 

Ispiši stranicu