O Madridskom sustavu

Madridski sustav za međunarodnu registraciju žigova omogućuje prijaviteljima iz zemalja članica sustava stjecanje i održavanje žiga u zemljama članicama koje prijavitelj odabere, na temelju:

  • jednog postupka pred Uredom zemlje podrijetla i Međunarodnim uredom

  • jedne prijave

  • jednog popisa proizvoda i/ili usluga na francuskom ili engleskom jeziku

  • plaćanja jedne pristojbe po Madridskom sustavu za međunarodnu registraciju

  • jednog zahtjeva za upis promjena ili produženje vrijednosti.

Madridskim sustavom obuhvaćeno je preko 100 zemalja, koje su potpisnice Protokola uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i taj broj zemalja je podložan promjenama ovisno o njihovom pristupanju ili odstupanju navedenom međunanarodnom ugovoru.

Međunarodna registracija mora se izvršiti na temelju i u opsegu registriranog žiga ili podnesene prijave žiga u zemlji podrijetla, a međunarodni žig je ovisan o sudbini osnovne prijave ili registracije tijekom perioda od 5 godina od datuma međunarodne registracije takvog žiga.

 

Ispiši stranicu