Patent i uporabni model

Općenito 

Uputa za ostvarivanje prava na plaćanje umanjene naknade

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za postupke priznanja prava

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za informacijske usluge i publikacije 

Aplikacija za generiranje POZIVA NA BROJ

 

Patenti 

Letak PATENTI - popis osnovnih troškova

Letak UPORABNI MODELI - popis osnovnih troškova

Letak SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI - popis osnovnih troškova

Pregled troškova

Ispiši stranicu