Žig ("trademark")

Općenito

Uputa za ostvarivanje prava na plaćanje umanjene naknade

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za postupke priznanja prava

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za informacijske usluge i publikacije 

Aplikacija za generiranje POZIVA NA BROJ

 

Žigovi

Letak ŽIGOVI - popis osnovnih troškova

Pregled troškova

Ispiši stranicu