Provedba prava intelektualnog vlasništva

Sustav zaštite intelektualnog vlasništva osigurava nositeljima prava zakonsku zaštitu njihovih prava i interesa u odnosu na korištenje predmeta zaštite, te propisuje zakonske mjere koje se provode protiv osoba koje povrjeđuju ta prava.

Nositelj prava ima u pravilu isključivo pravo korištenja predmeta zaštite intelektualnog vlasništva (npr. izuma, znaka razlikovanja, autorskoga djela). Svaka druga osoba mora dobiti odobrenje nositelja prava intelektualnog vlasništva za određeno korištenje predmeta zaštite. Povreda prava intelektualnog vlasništva čini se neovlaštenim korištenjem predmeta zaštite (npr. neovlaštenim umnožavanjem i distribucijom autorskoga djela, neodobrenom proizvodnjom i označavanjem proizvoda tuđim žigom, reproduciranjem tuđeg industrijskoga dizajna, proizvodnjom proizvoda zaštićenog patentom i sl.)

Pod pojmom provedbe (ostvarivanja) prava intelektualnog vlasništva (engl. enforcement) podrazumijeva se provedba zakonskih mjera protiv osoba koje povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva.

Prava intelektualnog vlasništva su privatna prava, što znači da zakonske mjere protiv povreditelja prava intelektualnog vlasništva u pravilu pokreće nositelj prava. Postupci provedbe prava intelektualnog vlasništva pokreću se po službenoj dužnosti u ograničenom broju zakonski propisanih slučajeva.

Detaljnije informacije o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva, nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj te aktivnostima koje se poduzimaju u cilju suzbijanja krivotvorenja i piratstva kao najraširenijim oblikom povrede prava, možete pronaći na zajedničkoj internetskoj stranici koordinacije tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr.

 

Ispiši stranicu