Koordinacija provedbe prava intelektualnog vlasništva

U Republici Hrvatskoj je 2010. godine uspostavljen mehanizam koordinacije poslova i aktivnosti provedbe prava intelektualnog vlasništva, koji djeluje na nekoliko razina putem stalnih tijela za koordinaciju, te koordinacijskih podskupina i radnih grupa.

Na ovaj način omogućena je bolja suradnja između svih tijela nadležnih za provedbu zakonske zaštite prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i drugih institucija uključenih u sustav zaštite, kao i korisnika sustava zaštite (nositelja prava).

Shematski prikaz mehanizma koordinacije provedbe prava intelektualnog vlasništva (PIV-a)


Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva najviša je upravljačka (strateška) razina koordinacije svih poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva, koju čine državni dužnosnici iz nadležnih tijela državne uprave.  Nadzorno vijeće obavlja nadzor nad provedbom prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i odgovorno je za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva i Akcijskog plana u dijelu provedbe prava intelektualnog vlasništva.


Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva (KOPPPIV)

Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva rukovodna je (taktička) razina koordinacije svih poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva, koju čine rukovodeći državni službenici iz nadležnih tijela državne uprave i drugih relevantnih javnih tijela. KOPPPIV prati stanje u području provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj,  prati razvoj zakonodavstva u ovom području, analizira statistička izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva, poduzima aktivnosti na jačanju javne svijesti o važnosti zaštite i    učinkovite provedbe prava intelektualnog vlasništva, te surađuje s nadležnim tijelima i organizacijama na međunarodnoj razini.


Zajednička operativna skupina za provedbu prava intelektualnog vlasništva (ZOSPPIV)

Zajednička operativna skupina za provedbu prava intelektualnog vlasništva provedbena (operativna) je razina koordinacije poslova i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva, koja djeluje na odgovarajućoj regionalnoj i međuresornoj strukturi, a u kojoj sudjeluju djelatnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Carinske uprave.


Skupina za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva (SSNOPIV)

Skupina za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva konzultativna je razina koordinacije poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva između nadležnih tijela državne uprave i predstavnika nositelja prava, u kojoj sudjeluju predstavnici pojedinih organizacija i sektora nositelja prava te nadležnih tijela.


Radne grupe

Uz Zajedničku operativnu skupinu za zaštitu intelektualnog vlasništva i Skupinu za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva kao stalnih podskupina, Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva po potrebi osniva i ad hoc radne grupe za stručnu potporu pojedinim aktivnostima. Za sada su osnovane i djeluju sljedeće stručne radne grupe:

  • Radna grupa za statistiku provedbe prava intelektualnog vlasništva
  • Radna grupa za jačanje javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva
  • Radna grupa za praćenje normativnih aktivnosti i provedbu zakona.

 

Ispiši stranicu