Krivotvorenje i piratstvo

Specifičnu kategoriju povreda prava intelektualnog vlasništva čine krivotvorenje i piratstvo, zbog rastuće gospodarske i društvene štete koju isti uzrokuju.

Krivotvorenjem se naziva izrada proizvoda koji imitiraju originalni proizvod označen žigom na način da na prvi pogled stvaraju dojam da se radi o originalnom proizvodu. Najčešći razlog krivotvorenja je nelegitimno stjecanje koristi od ugleda ili popularnosti koju kod potrošača uživa originalni proizvod, žig ili nositelj žiga. Krivotvoreni proizvod je svaki onaj proizvod, uključujući i njegovu ambalažu, koji je bez odobrenja nositelja prava na žig označen jednakim žigom ili žigom koji se od njega bitno ne razlikuje, i koji time povrjeđuje prava nositelja toga žiga.

Piratstvom se naziva izrada i distribucija neovlašteno umnoženih primjeraka djela zaštićenog autorskim pravom, odnosno izrađenih bez odobrenja nositelja prava ili osobe koja je ovlaštena od nositelja prava, bilo da su napravljeni neposredno ili posredno od predmeta zaštite. Takvi neovlašteno izrađeni primjerci autorskih djela nazivaju se piratskim proizvodima. U današnje vrijeme najveći problem predstavlja internetsko piratstvo odnosno činjenje dostupnim javnosti i internetska distribucija autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava (glazbe, filmova, serija, e-knjiga, računalnih programa, sportskih prijenosa uživo i dr.) bez odobrenja nositelja prava.

Krivotvorenje i piratstvo predstavljaju nelegalnu djelatnost u kojoj, kako pokazuju svjetski podaci, u značajnoj mjeri sudjeluju organizirane kriminalne skupine i njihove mreže. Roba koju krivotvoritelji i proizvođači piratskih proizvoda proizvode i distribuiraju često su kvalitetom znatno ispod uobičajenih standarda i mogu predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača. U gospodarskom smislu,  krivotvorenje i piratstvo potkopavaju inovacije, koje u današnjem svijetu predstavljaju ključni čimbenik gospodarskog rasta. Krivotvorenje i piratstvo smanjuju obim legalnog poslovanja, što dovodi do gubitka radnih mjesta i značajnog gubitka prihoda od poreza i drugih naknada. Također, kreativnoj zajednici oduzima se nagrada za kreativni napor i ulaganje. Suvremeni globalni razmjeri i učinci krivotvorenja i piratstva toliko su značajni da zahtijevaju snažno i trajno djelovanje državne administracije, poslovnog sektora i potrošača. Državne administracije većine zemalja, tijela Europske unije kao i relevantne međunarodne organizacije pokreću sve veći broj međunarodnih aktivnosti i inicijativa radi suzbijanja i borbe protiv krivotvorenja i piratstva.

Detaljnije informacije o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva, nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj te aktivnostima koje se poduzimaju u cilju suzbijanja krivotvorenja i piratstva možete pronaći na zajedničkoj internetskoj stranici koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr.
 

Ispiši stranicu