Podnošenje punomoći

Uputa za podnošenje punomoći namijenjena je zastupnicima i strankama u upravnim postupcima za registraciju/priznanje prava industrijskoga vlasništva koji se vode pred Zavodom, a koja se odnosi na podnošenje punomoći.
Uputa ima za cilj smanjiti broj podnesenih punomoći s nedostacima (neurednih punomoći), zbog kojih je strankama u postupku potrebno odrediti dodatni rok za podnošenje uredne punomoći, čime se smanjuje efikasnost u rješavanju predmeta.
 
Obrazac za podnošenje punomoći, čije korištenje nije obavezno, ima za cilj olakšati strankama i njihovim zastupnicima definiranje ovlasti iz punomoći i uključivanje svih bitnih elemenata potrebnih za podnošenje uredne punomoći.
 

Uputa za podnošenje punomoći
 
Obrazac za podnošenje punomoći
 

Ispiši stranicu