Moralna prava autora

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, moralna prava autora obuhvaćaju:

  • Pravo prve objave – autor ima pravo odlučiti kada i kako će njegovo djelo postati pristupačno javnosti
  • Pravo na priznanje autorstva – autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela
  • Pravo na poštovanje autorskog djela – autor ima pravo usprotiviti se svakom deformiranju, sakaćenju i sličnom naruženju svojeg autorskog djela
  • Pravo na poštovanje časti i ugleda autora - autor ima pravo usprotiviti se korištenju autorskog djela na način kojim se povrjeđuju njegova čast ili ugled
  • Pravo opoziva – autor ima pravo opozvati osnovano pravo iskorištavanja njegovog autorskog djela uz popravljanje štete nositelju toga prava, ako bi se korištenjem djela povrijedila njegova čast ili ugled.
Ispiši stranicu