Mogući načini ispitivanja prijave

U skladu sa Zakonom o patentu moguće je podnijeti samo zahtjev za potpuno ispitivanje.

Temeljem starog Zakona o patentu ("Narodne novine", broj 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) podnositelji prijave na raspolaganju su imali dva moguća zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

  1. zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunoga ispitivanja prijave patenta, ili
  2. zahtjev za priznanje patenta bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent).

Novim Zakonom ukinut je konsenzualni patent kao vrsta prava kojom se može zaštititi izum, a uvedena je nova vrsta registracijskog prava, uporabni model.

Međutim novi je Zakon u članku 158. stavku 1. propisao da će se svi postupci koji su započeti a nisu završeni prije stupanja na snagu novog Zakona, dovršiti prema starom Zakonu. Drugim riječima, podnositelji koji su svoju prijavu podnijeli zaključno sa 19. 2.2020. godine i dalje imaju na raspolaganju podnijeti jedan od dva zahtjeva.

 

Ispiši stranicu