Postupak ispitivanja i priznanja patenta

Nakon podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje, Zavod provodi daljnji postupak supstancijalnog ispitivanja sadržaja patentne prijave. U tijeku ispitivanja podnositelj ima priliku eventualnim izmjenama patentnih zahtjeva ili podnošenjem dodatnih argumenata ishoditi povoljan rezultat postupka. Ako je odgovarajućim postupkom utvrđeno da prijava ispunjava propisane uvjete, Zavod dostavlja podnositelju prijave na suglasnost tekst prijave koju namjerava priznati, te se nakon dobivene suglasnosti i podmirenja propisanih troškova izdaje rješenje o priznanju patenta, patent se upisuje u Registar patenata i objavljuje u službenom glasilu Zavoda, te se na zahtjev izdaje odgovarajuća Isprava o patentu i patentni spis.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, Zavod donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje patenta.

 

Ispiši stranicu