Prijava patenta i objava

Detaljnije o tome kako treba sastaviti pojedine elemente prijave možete naći u Zakonu o patentu i Pravilniku o patentu.

Postupak započinje podnošenjem prijave patenta, nakon čega Zavod formalno ispituje da li su podneseni svi propisani elementi prijave, te utvrđuje datum podnošenja prijave na temelju kojeg podnositelj stječe pravo prvenstva, odnosno međunarodno pravo prvenstva.

Pravo prvenstva znači da ukoliko dva izumitelja podnesu prijavu za isti izum, patent će, uz uvjet da zadovoljava sve potrebne uvjete, biti priznat onom prijavitelju koji je prvi prijavio izum.

Prijava se upisuje u registar patenata koji se vodi pri Zavodu te se provjerava jesu li plaćene naknade troškova. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja prijave podnositelj može, u slučaju potrebe i uz naknadu odgovarajućih troškova, zatražiti uvjerenje o pravu prvenstva.

Nakon utvrđivanja datuma podnošenja, Zavod poziva podnositelja da podnese zahtjev za pretraživanje stanja tehnike u odnosu na prijavljeni izum, radi procjene njegove novosti i inventivne razine,  i plati troškove tog postupka. Ako to ne učini u propisanom roku, prijava se odbacuje. Podnositelj može zatražiti i neobavezno pisano mišljenje o patentibilnosti prijavljenog izuma na temelju rezultata pretraživanja stanja tehnike.

Pretraživanje stanja tehnike provode i mišljenje o patentibilnosti prijavljenog izuma izrađuju stručnjaci Zavoda za predmetno područja tehnike, ali na odgovarajući  posebni zahtjev podnositelja za prijave podnesene nakon (uključivo) 1. listopada 2021. navedeno može umjesto Zavoda izraditi Europski patentni ured, temeljem odgovarajućeg sporazuma o suradnji. Sve ostale dijelove nacionalnog postupka ispitivanja prijave u tom slučaju i dalje provodi Zavod sukladno odredbama Zakona o patentu.

Prijava patenta se objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (Glasnik) nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, odnosno od datuma priznatoga prava prvenstva, zajedno s izvještajem o pretraživanju. Ako izvještaj o pretraživanju nije iz nekog od razloga bilo moguće izraditi u tom roku, objavljuje se naknadno. Pisano mišljenje o patentibilnosti se ne objavljuje.

Na zahtjev podnositelja i uz plaćanje troškova tog zahtjeva, moguće je objaviti prijavu i ranije, ali ne prije isteka roka od 3 mjeseca od datuma njena podnošenja Zavodu. Objavljena prijava patenta postaje dostupna javnosti, čime prijavljeni izum ulazi u stanje tehnike, a svaka zainteresirana osoba ima pravo na razgledavanje spisa koji se odnosi na prijavu patenta.

Od datuma objave izvještaja o pretraživanju počinje teći rok od 6 mjeseci, u kojem je podnositelj prijave obavezan, ukoliko želi nastaviti postupak za priznanje patenta, podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje.

Ako u propisanom roku ne bude podnesen zahtjev ili uplaćena odgovarajuća naknada troškova postupka, Zavod će odbaciti prijavu patenta. Posebno se ističe da je objavom prijave izum ušao u stanje tehnike te u slučaju odbacivanje prijave, osim u posebnim slučajevima, patentna zaštita predmetnog izuma više neće biti moguća.

Od 24. srpnja 2021. ukinuta je obveza plaćanja upravnih pristojbe te se za postupke i stručne usluge plaćaju samo odgovarajuće  naknade troškova.
 

Ispiši stranicu