Što ako se pojave problemi s mojom prijavom?

Svaka prijava se ispituje u odnosu na točno određene formalne uvjete koje, prema propisima, mora ispunjavati. Službenici (ispitivači)će utvrditi je li Vaša prijava sastavljena prema Pravilniku o žigu, te će Vas po potrebi pozvati da otklonite formalne nedostatke.

Vrlo je važno da odgovorite prema uputi u pozivu u naznačenom roku, jer će se u protivnom Vaša prijava odbaciti.

Formalno uredna prijava ispituje se zatim u odnosu na tzv. apsolutne razloge kojima znak mora udovoljavati da bi bio priznat kao žig. Ako Vaš znak ne udovoljava apsolutnim uvjetima za zaštitu prema Zakonu o žigu, Zavod će prijavu odbiti.

Prije donošenja konačne odluke, bit će Vam pružena mogućnost da u određenom roku osporite razloge odbijanja koje je ispitivač naveo. Ako niste poznavatelj žigovnog prava, preporučljivo je u tom slučaju potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

Službenici Zavoda nisu osobe koje Vam mogu davati savjete koji su u stvari Vaše poslovne odluke!

Prijave žigova za koje se ispitivanjem utvrdi da zadovoljavaju zakonske uvjete Zavod objavljuje u službenom glasilu (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva), a nositelji ranijih žigova i drugih ranijih prava mogu u roku od 3 mjeseca podići prigovor protiv registracije predmetnog žiga.

Ukoliko u roku od 3 mjeseca od datuma objave nije uložen prigovor i uplaćena je naknada troškova za desetogodišnje održavanje žiga, Zavod donosi rješenje o registraciji žiga.

Ispiši stranicu