Produženje rokova u postupku

Neke radnje u postupku po prijavi (npr. dostava podataka ili priloga, odgovor na obavijest o odbijanju i drugo) potrebno je izvršiti u točno propisanom roku, ili će se prijava odbaciti odnosno odbiti.

Za neke radnje u postupku, u slučaju da ih ne možete izvršiti u propisanom roku a imate za to opravdani razlog, imate mogućnost, kada je to Zakonom o žigu propisano, od Zavoda zatražiti produženje roka. Za to je potrebno prije isteka zadanog roka podnijeti zahtjev za produženje roka, te uplatiti propisanu naknadu troškova. Valja računati da takav zahtjev Zavod može prihvatiti ili odbiti.

Ukoliko je Zavod odbio/odbacio Vašu prijavu iz razloga što ste propustili izvršiti određenu radnju u roku, ponekad je moguće iskoristiti institut nastavka postupka.

Ispiši stranicu