Prigovor protiv registracije

Ako se ispitivanjem utvrdi da Vaša prijava udovoljava apsolutnim uvjetima za registraciju, ona se objavljuje u službenom glasilu (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva).

Prigovor protiv Vaše registracije žiga mogu u roku od 3 mjeseca od objave prijave podnijeti nositelji ranijih žigova i drugih ranijih prava, ako smatraju da bi tom registracijom bilo povrijeđeno to njihovo pravo.

U slučaju uloženog prigovora, o tome ćete biti obaviješteni te se možete u određenom roku očitovati Zavodu i osporiti navode iz prigovora. Nakon vašega očitovanja, Zavod će donijeti rješenje o priznanju ili odbijanju Vaše prijave, uzevši u obzir navode i činjenice iz prigovora i očitovanja na prigovor.

Obzirom da prigovor predstavlja vrlo složen pravni postupak, preporučljivo je potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

Ako nema prigovora protiv registracije ili je on za Vas povoljno riješen, Zavod će donijeti rješenje o priznanju prava, tj. registrirati žig. Prije registracije obavezni ste uplatiti naknadu troškova za održavanje žiga u vrijednosti, po pozivu Zavoda. 

Ispiši stranicu

Video upute "Kako podnijeti prigovor na prijavu za registraciju žiga u Hrvatskoj"

Brzi pretražnik pojmova: