Pravo nakladnika informativnih publikacija

Nakladnik informativnih publikacija je novinski nakladnik, nakladnik medija ili pružatelj medijske usluge (primjerice nakladnik vijesti ili novinska agencija), kad objavljuju informativne publikacije.

Predmet zaštite ovog prava je informativna publikacija (kao što su novine ili časopis opće ili posebne tematike) odnosno zbirka koja se uglavnom sastoji od pisanih autorskih djela novinarske prirode, koja može sadržavati i druge vrste djela ili predmete srodnih prava, uključujući fotografije i videosadržaje te koja predstavlja pojedinačni element unutar periodične ili redovito ažurirane publikacije, koja se objavljuje pod jednim naslovom, s ciljem informiranja javnosti o aktualnim vijestima ili drugim temama  i koja je objavljena na bilo kojem mediju pod inicijativom, uredničkom odgovornosti i kontrolom urednika novina ili publikacije ili novinskog nakladnika ili nakladnika medija ili pružatelja medijske usluge.

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima isključiva prava nakladnika informativnih publikacija, osim u odnosu na korištenja od strane  pružatelja usluga informacijskog društva odnose se na:

 1. umnožavanje
 2. distribuiranje, uključujući iznajmljivanje
 3. priopćavanje javnosti na bilo koji način, uključujući činjenje dostupnim javnosti
 4. preradu.

Nakladnik informativnih publikacija ima također pravo na primjerenu naknadu za:

 • umnožavanje za privatno korištenje svojih informativnih publikacija
 • posuđivanje svojih informativnih publikacija posredovanjem javnih knjižnica.

Navedena prava nakladnika informativnih publikacija traju deset godina od prve zakonite objave informativne publikacije.

Isključiva prava nakladnika informativnih publikacija u odnosu na korištenja od strane pružatelja usluga informacijskog društva odnose se na:

 1. umnožavanje
 2. priopćavanje javnosti na bilo koji način, uključujući činjenje dostupnim javnosti.

Ova prava ne primjenjuje se u odnosu na:

 1. pojedinačne korisnike koji informativne publikacije i njihove dijelove koriste za privatne i nekomercijalne svrhe
 2. radnje stavljanja hiperlinkova
 3. korištenje pojedinačnih riječi ili vrlo kratkih isječaka, koji nemaju više od nekoliko riječi i koji ne sadrže fotografije ili videosadržaje.

Ova prava nakladnika informativnih publikacija traju dvije godine od prve zakonite objave informativne publikacije.
 

Ispiši stranicu