Pravo proizvođača neoriginalnih baza podataka

Zaštita prava stvaratelja (proizvođača) baza podataka ovisi o tome radi li se o bazi podataka koja je originalna intelektualna tvorevina te se štiti autorskim pravom (autorska baza podataka) ili o neoriginalnoj bazi podataka, koja se štiti pravom proizvođača baza podataka kao jednim od srodnih prava.

Proizvođač neoriginalne baze podataka je pravna ili fizička osoba koja u svoje ime daje inicijativu i poduzima kvalitativno i/ili kvantitativno znatno ulaganje u proizvodnju neoriginalne baze podataka.

Predmet zaštite ove vrste prava je neoriginalna baza podataka.

Neoriginalna baza podataka je zbirka je samostalnih djela, podataka ili druge građe, uređena po određenom sustavu ili metodi, čiji su elementi pojedinačno pristupačni elektroničkim ili drugim sredstvima, pri čemu je postizanje, verifikacija ili predstavljanje sadržaja takve baze podataka zahtijevalo kvalitativno i/ili kvantitativno znatno ulaganje koje se može sastojati od sredstava, utrošenog vremena i uloženog truda te drugih ulaganja.

Kod neoriginalne baze podataka zaštita se odnosi na:

  1. cjelokupan sadržaj neoriginalne baze podataka,
  2. svaki kvalitativno i/ili kvantitativno znatni dio sadržaja neoriginalne baze podataka,
  3. kvalitativno i/ili kvantitativno neznatne dijelove sadržaja baze podataka, kad se ti dijelovi koriste izvlačenjem ili ponovnim korištenjem, ponavljano i sustavno, pa je to u suprotnosti s redovitim korištenjem neoriginalne baze podataka ili neopravdano šteti zakonitim interesima proizvođača neoriginalne baze podataka. 

Isključiva prava proizvođača neoriginalne baze podataka odnose se na:

  1. umnožavanje
  2. distribuiranje, uključujući iznajmljivanje
  3. priopćavanje javnosti na bilo koji način, uključujući činjenje dostupnim javnosti
  4. preradu.

Pravo proizvođača neoriginalne baze podataka traje 15 godina od završetka izrade baze podataka. Ako je u tom razdoblju neoriginalna baza podataka zakonito objavljena, pravo traje 15 godina od takve zakonite objave. 

Međutim, svaka kvalitativno ili kvantitativno znatna izmjena sadržaja neoriginalne baze podataka, koja je poduzeta uz znatno novo ulaganje rezultira novim rokom zaštite od 15 godina

Za sui generis zaštitu neoriginalne baze podataka bitno je da se štite sredstva i trud uložen u stvaranje baze podataka. Takva baza podataka ne treba ispunjavati kriterije koji su potrebni za autorskopravnu zaštitu originalnih baza podataka: originalan izbor ili raspored sadržaja koji čini originalnu intelektualnu tvorevinu.

 

Ispiši stranicu