Pravo umjetnika izvođača

Umjetnici izvođači su glumci, pjevači, glazbenici, plesači i druge osobe koje glumom, pjevanjem, recitiranjem, interpretiranjem, pokretima ili na drugi način izvode autorska djela iz područja književnosti i umjetnosti ili izražaje folklora. Umjetnikom izvođačem smatra se i redatelj kazališne predstave i dirigent umjetničkog ansambla.

Predmet zaštite prava umjetnika izvođača je izvedba, i to živa izvedba ili fiksirana (snimljena) izvedba.

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima umjetnici izvođači imaju sljedeća moralna prava:

  1. pravo na priznanje umjetnika izvođača 
  2. pravo na poštovanje umjetničke izvedbe
  3. pravo na poštovanje časti i ugleda umjetnika izvođača.

Isključiva imovinska prava umjetnika izvođača obuhvaćaju:

  1. umnožavanje -  fiksiranje (snimanje) svoje nefiksirane izvedbe te daljnje umnožavanje svoje fiksirane izvedbe
  2. distribuiranje (stavljanje u promet), uključujući iznajmljivanje svoje fiksirane izvedbe
  3. priopćavanje javnosti svoje nefiksirane i fiksirane umjetničke izvedbe, koje obuhvaća:

- pravo javnog izvođenja
- pravo javnog prenošenja
- pravo javnog priopćavanja fiksirane izvedbe
- pravo javnog prikazivanja audiovizualne izvedbe
- pravo emitiranja
- pravo reemitiranja
- pravo prijenosa izravnim protokom
- pravo činjenja dostupnim javnosti
- pravo javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti
- pravo priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge
- pravo priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti izvedbama koje su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta te
- druge načine priopćavanja javnosti.


​​​​Umjetnik izvođač ima pravo na primjerenu naknadu u sljedećim slučajevima:

  • za svako zvučno ili zvučno i vizualno snimanje svoje fiksirane izvedbe za privatno korištenje
  • kada se njegova fiksirana izvedba posuđuje posredovanjem javnih knjižnica
  • za iznajmljivanje svoje fiksirane izvedbe, ako je umjetnik izvođač svoje (isključivo) pravo iznajmljivanja prepustio proizvođaču fonograma ili filmskom producentu.


Za emitiranje i svako drugo priopćavanje javnosti svoje fiksirane izvedbe umjetnik izvođač glazbenih djela ima pravo na udio u jedinstvenoj primjerenoj naknadi, koja se sastoji od pojedinačnih naknada koje pripadaju umjetnicima izvođačima i proizvođačima fonograma.

Pravo umjetnika izvođača traje 50 godina od izvedbe. Ako u tom razdoblju fiksirana izvedba bude zakonito izdana ili zakonito priopćena javnosti, pravo traje 70 godina od prvog zakonitog izdanja ili prvog zakonitog priopćavanja javnosti izvedbe, ovisno o tome koje je bilo ranije.

 

Ispiši stranicu