2.9.2020.

Objavljen Globalni inovacijski indeks 2020


Novo izdanje publikacije Globalni inovacijski indeks (GII) 2020 objavljeno je danas, 2. rujna 2020. U pogledu ukupne vrijednosti globalnog inovacijskog indeksa Hrvatska je ove godine na 41. mjestu od 131 analizirane zemlje.

 

pročitaj više »

1.9.2020.

Objavljena izvješća Europske komisije o rezultatima primjene memoranduma o razumijevanju usmjerenih suzbijanju krivotvorina na Internetu

Europska komisija objavila je na svojim internetskim stranicama Izvješće o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorenih proizvoda putem Interneta iz 2011. godine i Izvješće o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju o internetskom oglašavanju i pravima intelektualnog vlasništva iz 2018. godine. Više o navedenim inicijativama možete pročitati ovdje.

pročitaj više »

6.8.2020.

Donesena Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je donesena Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga koja je 31. srpnja 2020. objavljena u „Narodnim novinama“ broj 89/2020 a stupa na snagu 8. kolovoza 2020. godine.

pročitaj više »

28.7.2020.

Obavijest korisnicima o 12. izdanju Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija)

Obavještavamo korisnike da je 12. izdanje Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku s izmjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine dostupno u cijelosti na web stranici Zavoda, a može se pogledati ovdje.

pročitaj više »

20.7.2020.

Obavijest korisnicima o dostupnosti WIPO aplikacije „Madrid Application Assistant (MAA)“

Obavještavamo podnositelje prijava za međunarodnu registraciju žigova o novoj WIPO aplikaciji „Madrid Application Assistant (MAA)“ koja olakšava ispunjavanje obrasca MM2 i podnošenje prijave WIPO-u.

pročitaj više »

14.7.2020.

Europska komisija objavila je svoj plan aktivnosti u području intelektualnog vlasništva

Komisija je objavila plan aktivnosti u području intelektualnog vlasništva koji ima za cilj informirati građane i dionike o radu Komisije kako bi im se dala mogućnost davanja mišljenja i učinkovitog sudjelovanja u budućim savjetodavnim aktivnostima. Rok za dostavu mišljenja je 14. kolovoz 2020.

pročitaj više »

7.7.2020.

Obavijest korisnicima o 11. izdanju Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) verzija 11-2020.

Obavještavamo korisnike da je 11. izdanje Nicanske klasifikacije, verzija 11-2020, na hrvatskom jeziku dostupno na web stranici Zavoda, a može se pogledati ovdje.

 

pročitaj više »

2.7.2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je 2. srpnja 2020.godine na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

pročitaj više »

29.6.2020.

Novi Zeland pristupa sustavu DesignView

Od 29. lipnja 2020. Ured za intelektualno vlasništvo Novog Zelanda (IPONZ) omogućio je pristup podacima o svojem dizajnu putem alata za pretraživanje DesignView.

pročitaj više »

25.6.2020.

Održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod hrvatskim predsjedanjem

U Bruxellesu je u utorak 23. lipnja 2020. održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod predsjedanjem Republike Hrvatske. Ovom radnom skupinom u ime Republike Hrvatske predsjedali su stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

pročitaj više »

25.6.2020.

Brexit i pravila u području zaštite žiga i dizajna Europske unije (dizajna Zajednice)

U okviru priprema za završetak prijelaznog razdoblja Brexita Europska komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajednički su objavili ažuriranu obavijest dionicima u vezi zaštite žiga i dizajna Europske unije (dizajna Zajednice).

pročitaj više »

25.6.2020.

Drugi krug međunarodnih razgovora o intelektualnom vlasništvu i umjetnoj inteligenciji od 7. do 9. srpnja 2020.

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) od 7. do 9. srpnja 2020. organizira drugi krug međunarodnih razgovora o intelektualnom vlasništvu i umjetnoj inteligenciji s državama članicama i drugim zainteresiranim dionicima. Razgovori će se održati virtualnim putem tijekom tri dana, u trajanju od 13:00-15:00 sati, a otvoreni su za javnost uz prethodnu registraciju.

pročitaj više »

25.6.2020.

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje besplatne pravne pomoći malim i srednjim poduzećima u području prava intelektualnog vlasništva

Slijedom krize uzrokovane bolešću COVID-19, EUIPO poziva na iskazivanje interesa pravne tvrtke, odvjetnike, ovlaštene zastupnike za područje IV-a i druge specijaliste zainteresirane pružati besplatnu pravnu pomoć (pro bono) u području prava IV-a malim i srednjim poduzećima u zemljama članicama EU.

pročitaj više »

25.6.2020.

WIPO PROOF – nova on-line usluga vremenskog ovjeravanja digitalnih kreativnih sadržaja

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo pokrenula je WIPO PROOF, internetski servis koji korisnicima pruža uslugu svojevrsnog „digitalnog javnog bilježnika“, omogućujući dokazivanje postojanja pojedinog digitalnog dokumenta koji se odnosi na predmet prava intelektualnog vlasništva, neovisno o njegovom obliku, na određeni dan i u određeno vrijeme.

pročitaj više »

25.6.2020.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) otvorio je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.
 

pročitaj više »

Ispiši stranicu