7.7.2020.

Obavijest korisnicima o 11. izdanju Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) verzija 11-2020.

Obavještavamo korisnike da je 11. izdanje Nicanske klasifikacije, verzija 11-2020, na hrvatskom jeziku dostupno na web stranici Zavoda, a može se pogledati ovdje.

 

pročitaj više »

2.7.2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je 2. srpnja 2020.godine na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

pročitaj više »

29.6.2020.

Novi Zeland pristupa sustavu DesignView

Od 29. lipnja 2020. Ured za intelektualno vlasništvo Novog Zelanda (IPONZ) omogućio je pristup podacima o svojem dizajnu putem alata za pretraživanje DesignView.

pročitaj više »

25.6.2020.

Održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod hrvatskim predsjedanjem

U Bruxellesu je u utorak 23. lipnja 2020. održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod predsjedanjem Republike Hrvatske. Ovom radnom skupinom u ime Republike Hrvatske predsjedali su stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

pročitaj više »

25.6.2020.

Brexit i pravila u području zaštite žiga i dizajna Europske unije (dizajna Zajednice)

U okviru priprema za završetak prijelaznog razdoblja Brexita Europska komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajednički su objavili ažuriranu obavijest dionicima u vezi zaštite žiga i dizajna Europske unije (dizajna Zajednice).

pročitaj više »

25.6.2020.

Drugi krug međunarodnih razgovora o intelektualnom vlasništvu i umjetnoj inteligenciji od 7. do 9. srpnja 2020.

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) od 7. do 9. srpnja 2020. organizira drugi krug međunarodnih razgovora o intelektualnom vlasništvu i umjetnoj inteligenciji s državama članicama i drugim zainteresiranim dionicima. Razgovori će se održati virtualnim putem tijekom tri dana, u trajanju od 13:00-15:00 sati, a otvoreni su za javnost uz prethodnu registraciju.

pročitaj više »

25.6.2020.

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje besplatne pravne pomoći malim i srednjim poduzećima u području prava intelektualnog vlasništva

Slijedom krize uzrokovane bolešću COVID-19, EUIPO poziva na iskazivanje interesa pravne tvrtke, odvjetnike, ovlaštene zastupnike za područje IV-a i druge specijaliste zainteresirane pružati besplatnu pravnu pomoć (pro bono) u području prava IV-a malim i srednjim poduzećima u zemljama članicama EU.

pročitaj više »

25.6.2020.

WIPO PROOF – nova on-line usluga vremenskog ovjeravanja digitalnih kreativnih sadržaja

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo pokrenula je WIPO PROOF, internetski servis koji korisnicima pruža uslugu svojevrsnog „digitalnog javnog bilježnika“, omogućujući dokazivanje postojanja pojedinog digitalnog dokumenta koji se odnosi na predmet prava intelektualnog vlasništva, neovisno o njegovom obliku, na određeni dan i u određeno vrijeme.

pročitaj više »

25.6.2020.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) otvorio je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.
 

pročitaj više »

10.6.2020.

Objavljena dva izvješća EUIPO-a povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja, koji se ove godine obilježava 10. lipnja, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je dva nova izvješća koja se odnose na borbu protiv krivotvorina i kriminaliteta u području intelektualnog vlasništva. Svjetski dan borbe protiv krivotvorenja obilježava se u lipnju svake godine, još od 1998. godine.

pročitaj više »

29.5.2020.

Obavijest o radnom vremenu i radu Zavoda sa strankama od 1. lipnja 2020.

Od 1. lipnja 2020. Zavod nastavlja redovno poslovati i komunicirati sa strankama u svojim službenim prostorijama prema redovitom uredovnom vremenu.

pročitaj više »

22.5.2020.

Obavijest o izvještaju o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

S obzirom na obimnost savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, provedenog putem e-Savjetovanja, za pripremu izvještaja o održanom savjetovanju potrebno je više vremena od planiranoga prilikom otvaranja savjetovanja te će izvještaj biti objavljen s kasnijim datumom od najavljenog.

pročitaj više »

19.5.2020.

Obavijest korisnicima o izmjenama elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva

Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 18. svibnja 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje zahtjeva za priznanje patenta u skladu s Pravilnikom o patentu, koji je stupio na snagu 16. svibnja 2020.
 

pročitaj više »

15.5.2020.

JAVNO IZLAGANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

U okviru savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: Nacrt prijedloga zakona), koje se provodi od 17. travnja do 17. svibnja 2020. godine, Državni zavod za intelektualno vlasništvo održat će javno izlaganje o Nacrtu prijedloga zakona.
 

pročitaj više »

12.5.2020.

Objava Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije

Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori broj 2/2020 od 8. svibnja 2020. godine, objavljene Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije, kojima se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije.

pročitaj više »

Ispiši stranicu